1 2
 
แผนการดำเนินงานประจำปี 2560
แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
แผนการดำเนินงานประจำปี 2557
 
ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559